Archive for the '100-wattaren' Category

”Rätt kampanjer vann”

november 11, 2009

Elisabeth Thörnsten, projektledare på 100-Wattaren, har pustat ut efter förra veckans gala, och ger svar på fem viktiga frågor. 

1. Vann rätt kampanjer igår?
–          Juryn har gjort ett gediget arbete och ägnat åtskilliga timmar till att läsa kampanjbeskrivningar och titta på kreativa enheter. Mot den bakgrunden, tycker och tror jag absolut att rätt kampanjer vann.

 2. Vad är du mest nöjd och missnöjd med i 100-wattaren 2009?
–          Jag är mest nöjd med att tävlingen lyckades få drygt 10 procent mer bidrag än förra året, trots en dålig konjunktur.  Det märks att uppföljning och effekt blir allt viktigare för många annonsörer, mediebyråer, reklambyråer och andra kommunikationsbyråer. Något som vittnar om det är till exempel att aldrig tidigare har trycket varit så hårt på telefon och via mailen inför inlämning av bidrag.  

 3. Finns det någonting i tävlingen du vill ändra till nästa år?
–          Vi arbetar ständigt med att utveckla tävlingen. Inför nästa år kommer vi bland annat att göra en del förtydliganden av regelverket.

 4. Nu när Komm! är delägare i tävlingen, hur tror du ni kommer att förhålla sig till kreativitetsmått i 100-wattaren 2010?
–          Det svarar Sveriges Kommunikationsbyråer bästa på själva. De är delägare av tävlingen sedan årsskiftet och ” so far” har inga särskilda synpunkter kring just kreativitetsmåttet framförts från deras sida, men som sagt vi jobbar ständigt med att utveckla tävlingen och vad som eventuellt ändras inför 2010 är ännu för tidigt att svara på.

 5. Varför tror du de kampanjer som vann segrade?
–          För att de hade gjort kreativa kampanjer som gett önskad effekt.

Annonser